Enquesta
Sempre
Molts cops
Ocasionalment
Mai


Veure Resultats
07/07/2010 Realitzes prescripció d'Exercici Físic com a eina de salut
10/12/2006 Penses que la Ley "Antidopaje" millorarà les condicions laborals del metges de l'esport?
02/08/2006 Coneixes els objectius del PIP (Pla d’Implantació Progressiva de prescripció d’Exercici físic en At
01/05/2005 Cal que la Medicina de l'Esport depengui de: