Demo 1 Demo 2 Demo 3 Demo 4 Demo 5 Demo 6


<?php
/* Include this before your html code */
include
"./poll_cookie.php"
;
?>

<?php

/* path */
$poll_path = "/home/acemefid/public_html/poll";

require $poll_path."/include/config.inc.php";
require $poll_path."/include/$POLLDB[class]";
require $poll_path."/include/class_poll.php";
require $poll_path."/include/class_pollcomment.php";
require $poll_path."/include/class_plist.php";
$CLASS["db"] = new polldb_sql;
$CLASS["db"]->connect();

$php_poll = new plist();

/* poll */
$php_poll->set_template_set("plain");
$php_poll->set_max_bar_length(125);
$php_poll->set_max_bar_height(10);
if (isset($HTTP_GET_VARS['poll_id'])) {
   echo $php_poll->poll_process($HTTP_GET_VARS['poll_id']);
} else {
   echo $php_poll->poll_process("random");
}

/* poll list */
$php_poll->set_template("poll_list");
$php_poll->set_date_format("m/d/Y");
echo $php_poll->view_poll_list();
echo $php_poll->get_list_pages();

?>
     
Sempre
Molts cops
Ocasionalment
Mai
[Veure Resultats]
07/07/2010 Realitzes prescripció d'Exercici Físic com a eina de salut
10/12/2006 Penses que la Ley "Antidopaje" millorarà les condicions laborals del metges de l'esport?
02/08/2006 Coneixes els objectius del PIP (Pla d’Implantació Progressiva de prescripció d’Exercici físic en At
01/05/2005 Cal que la Medicina de l'Esport depengui de: